+48 75 616 24 65
sklep@paulosportxxl.pl

Regulamin LATO

Sklep i wypożyczalnia

Regulamin

 1. Klient w celu wypożyczenia sprzętu, zobowiązany jest okazać osobiście dokument tożsamości, z którego zostaną spisane dane na potrzeby wykonania usługi.
 2. Na jeden dokument wypożyczany jest jeden model sprzętu z danej kategorii.
 3. Płatność za wypożyczenie roweru EBIKE musi odbyć się kartą płatniczą osoby zawierającej umowę.
 4. Kaucja za każdy rower EBIKE wynosi 500 PLN płatna kartą lub gotówką.
 5. Sprzęt jest własnością sklepu PaulosportXXL.
 6. Sprzęt wypożyczany jest na dany dzień.
 7. Sprzęt należy zwrócić w godzinach działania wypożyczalni:
  Niedziela, poniedziałek, wtorek i środę 10:00-18:00
  Czwartek, piątek i w sobotę 10:00-20:00
 8. Sprzęt należy oddać w stanie niepogorszonym od normalnej eksploatacji.
 9. Sprzęt wypożyczamy na okres do 14 dni – nie dotyczy EBIKE.
 10. W przypadku zagubienia, kradzieży lub nieodwracalnego zniszczenia wypożyczonego sprzętu, wypożyczający zobowiązany jest zapłacić za sprzęt zgodnie z ceną obowiązującą w katalogu.
 11. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem wypożyczanego sprzętu i nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.
 12. Wypożyczający zobowiązuje się do używania zabezpieczeń roweru w celu uniknięcia kradzieży.
 13. Wypożyczający sprzęt zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków lub poniesionych obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 14. Wypożyczający zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu sportowego.