Regulamin

Klient w celu wypożyczenia sprzętu, zobowiązany jest okazać osobiście dokument tożsamości, z którego zostaną spisane dane na potrzeby wykonania usługi. Na jeden dokument wypożyczany jest jeden model sprzętu z danej kategorii. Płatność za wypożyczenie roweru EBIKE musi odbyć się kartą płatniczą osoby zawierającej umowę. Kaucja za każdy rower EBIKE wynosi …